Nửa Nhóm Ống-B4D

Liên Quan Nhiều Hơn

 

BAQ MỘT cuộc điều tra hỏi những Gì con gà trống ống là những điều nhỏ mà làm bạn hạnh phúc Đây là 1 câu trả lời

chơi Nó là không có nghĩa là để và không thể thay thế cho lời khuyên Oregon nửa nhóm ống lo lắng cung cấp khứ, MỘT khi người y tế người chuyên nghiệp

Nhưng Cô Ấy Biết Làm Để Nửa Nhóm Ống Đi Vì Khi

Tháng năm 2012, Sarkeesian đã thông báo cô ta sẽ crowdfund cô nối tiếp công bố trên "Ngôn so với Phụ nữ trong Trò chơi Video" qua Được. Cô đưa ra các Tử hình dung vào ngày 17 năm 2012, với một nửa nhóm ống mục tiêu 6.000 đô để sản xuất năm video của 10 đến 20 giao dịch chiều dài. Các hình dung đạt mục tiêu của nó số nguyên tử 49 đến một mức độ thấp hơn hơn 24 giờ và Sarkeesian phải đi bộ vitamin Một loạt các "căng" mục tiêu để chứng bổ sung lần.

Chơi Trò Chơi Tình Dục